Preview Mode Links will not work in preview mode

Paula och Hugos podcast


May 9, 2017

Paula och Hugo berättar i detta avsnitt om hur de träffades och hur både de själva och relationen utvecklades under den första tiden som ett kärlekspar!